Proje fikri

fp1Son on yılda bilim ve teknoloji alanındaki öğretmenler/eğiticiler öğretme teknolojisinde bilgisayar tabanlı yaklaşımların yaygın kullanımıyla karşı karşıya kalmışlardır. Temel bilim, özellikle fizik alanında mekanik ve elektrik mühendisliği ile ilgili konular, yazılım şemalarıyla, benzetimler ve sanallaştırma teknolojilerinin her türüyle işlenmektedir.

E-öğrenme modern toplumun eğitim programlarının çok önemli bir parçası olmasına rağmen etkin öğretim teknolojisinde tek bir bileşeni temsil eder. Tam ve etkili bir öğrenmeye sadece sanal araçlar ve gerçek laboratuar çalışmalarının uygun kombinasyonuyla ve daha özet ve genel bilimsel kavramların birleşimiyle ulaşılabilir. Sadece bu şekildeki bilgi ekonomik olarak etkilidir. Ancak yaşam boyu eğitim uzun vadeli beceri gerektirmektedir.

Hem gerçek hem de sanal laboratuar öğrenme ortamlarını birleştirme konusu ComLab projelerinde geliştirilen örnek kurslarla gerçekleştirilmektedir. (ComLab-SciTech projesi SI/143008 ve ComLab-2 SI/05/B/F/PP-176008 bitiş:2007, http://e-prolab.com/). Önerilen projenin amacı bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını kullanımını gerçek ve sanal laboratuar çalışmalarıyla birleştirerek çağdaş öğrenme sürecinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır. ComLab projesine katılan ortaklardan Slovenya bilgisayar tabanlı laboratuarlar geliştirmek için gerekli yeterliliğe sahiptir. Hırvatistan’dan Zagreb Üniversitesi Bilimler Fakültesi özellikle de Fizik Bölümü yanında robotik ve mekatronik alanında program geliştirmekte olan meslek yüksek okulları proje ortağıdır. Projenin Hırvatistan ortakları pozitif deneyimleriyle, düzenli çalışmanın kapsamlı bilimsel ortam ile birleşimi üzerine odaklanarak başarılarını şekillendireceklerdir. Romanya ve Türkiye ortakları kendi öğretim becerileri ve deneyimleriyle bu yeniliği birleştirip, uygulayarak pozitif sonuçları transfer edecek ve yayacaklardır.fp2

Tüm ortaklar kendi ülkelerinde en az bir meslek okulu ile iş birliği yapma kararı almışlardır. Böylece en iyi şekilde hedef gruplardan gerçek zamanlı test ve değerlendirme yöntemiyle geri besleme alınacaktır.


Projenin sonuçları sıralanacak olursa:
(i) Mevcut ComLab kurslarının ve mesleki ortaöğretim okullarına müfredatına göre yazılım ve ekipman gerçekleştirilmesi, uyarlaması ve geliştirilmesi
(ii) Yeni kursların, yazılım ve laboratuar ekipmanlarının geliştirilmesi ve tasarımı
(iii) Düşük maliyetli ve ücretsiz, açık kaynak kodlu yazılım gerçekleştirilmesi
(iv) İlginç robotik ortamlarla ile geleneksel fizik kavramlarının bütünleştirilmesi
(v) Okul laboratuarlarındaki birleştirilmiş öğretim yaklaşımı için yeni uygulamalar ve yöntemlerin geliştirilmesi
(vi) Tüm ortak ülkelerdeki meslek okulları arasında ve daha geniş olarak “Uluslararası Robotik ve Elektronik Yaz Okulları” gerçekleştirerek bu yenilikçi ekipman ve yaklaşımın yaygınlaştırılması

 
Home | News | INFIRO Summer school | Multimedia | Downloads | Robotics course | Summer School 2012 | Summer School 2013 | INFIRO International Conference
Copyright INFIRO 2021.