Projekt je ideja

fp1V zadnjem desetletju se učitelji naravoslovnih in tehničnih vsebin ubadajo z intenzivno rabo računalniško podprte izobraževalne tehnologije. Temeljna naravoslovna področja, zlasti fizike in z njo povezanimi koncepti mehanike in elektrotehnike, se pogosto obravnavajo s pomočjo namenske programske opreme za izdelavo vezij, shem in diagramov, simulacijami in različnimi virtualizacijskimi tehnologijami. Čeprav je e-izobraževanju v sodobnih učnih načrtih namenjena pomembna vloga, predstavlja e-izobraževanje pravzaprav le delček učinkovitega procesa poučevanja tehnoloških tem. Celostno in učinkovito znanje lahko posameznik doseže le z ustrezno simbiozo »virtualnih« orodij in »realnega« dela v laboratoriju v navezavi z bolj abstraktnimi in splošnimi naravoslovnimi koncepti. Le na tak način pridobljeno znanje posamezniku zagotavlja dolgoročne spretnosti v vseživljenjskem učenju in le takšno znanje je lahko ekonomično in usmerjeno v razvoj gospodarstva.

Koncept združevanja »realnih« in »virtualnih« laboratorijskih učnih okolij je bil uporabljen v sklopu pilotskih delavnic projektov ComLab (projekta ComLab-SciTech SI/143008 in ComLab-2 SI/05/B/F/PP-176008, zaključen leta 2007, http://e-prolab.com/). Razvoj in izvedba sodobnega učnega procesa, v katerem z IKT orodji realiziramo integracijo realnega in virtualnega laboratorija je eden glavnih ciljev projekta InFiRo. Projektni partner iz Slovenije, s predhodnimi izkušnjami iz projekta ComLab, ima vse potrebne kompetence za razvoj računalniško podprtih laboratorijev. Partnerji iz Hrvaške so ob Fakulteti za naravoslovje in matematiko (predvsem Oddelka za fiziko) Univerze v Zagrebu tudi srednje poklicne šole z izobraževalnimi programi iz robotike in mehatronike. Slednji bodo pozitivna dognanja in produkte projekta uporabili pri izboljšanju poučevanja in ustvarjanju čim bolj celostnega učnega okolja. Partnerja iz Romunije in Turčije bosta pozitivne učinke inovativnega pristopa projekta kombinirala z lastnimi izkušnjami na področju izobraževanja in predstavljala rezultate projekta širši javnosti.fp2

Vsak partner se zavezuje, da bo sodeloval z vsaj eno srednjo poklicno šolo v svoji državi in na tak način pridobil povratne informacije od ciljnih skupin in opravil testiranje in evalvacijo rezultatov projekta. Rezultati projekta bodo: (i) implementacija, prilagoditev in izboljšanje obstoječih izobraževalnih gradiv projekta ComLab, programske opreme in druge opreme v skladu z učnimi načrti srednje poklicnih šol; (ii) razvoj in oblikovanje novih izobraževalnih gradiv, programske in laboratorijske opreme, (iii) implementacija nizko-cenovne strojne opreme in odprtokodne programske opreme, (iv) integracija »tradicionalno težje razumljivih« fizikalnih konceptov v privlačno robotsko okolje; (v) razvoj novih praks in metod poučevanja kombiniranega pristopa v šolskih laboratorijih; (vi) predstavitev inovativne opreme in pristopa v srednje poklicnih šolah v državah vseh partnerjev projekta in vzpostavitev »Mednarodne poletne šole robotike in elektronike«.

 
Home | News | INFIRO Summer school | Multimedia | Downloads | Robotics course | Summer School 2012 | Summer School 2013 | INFIRO International Conference
Copyright INFIRO 2021.