Ideea proiectului

fp1În ultimul deceniu, profesori / formatori ale ştiinţei şi tehnologiei subiecţi s-au confruntat cu utilizarea pe scară largă a abordării bazate pe calculator în domeniul tehnologiei de predare. Bazele fizicii ştiinţă, şi în special, concepte legate de mecanica si inginerie electrica au fost tratate prin scheme de software, simulări şi utilizarea extensivă a tot felul de tehnologii de virtualizare. E-learning, deşi o parte foarte importantă în planurile de învăţământ moderne de predare, reprezintă doar un ingredient în procesul de tehnologii eficiente de predare. Cunoaşterea completă şi eficientă poate fi atinsa doar prin combinarea corespunzătoare a uneltelor "virtuale" şi "reale" de lucru de laborator, împreună cu mai multe concepte abstracte şi generale ştiinţifice. Doar aceste cunoştinţe pot aduce pe termen lung competenţe în domeniul educaţiei pe parcursul vieţii.
Conceptul de integrare a ambelor unelte "reale" şi "virtuale" de laborator, medii de învăţare a fost pus în aplicare, de exemplu, în cursurile dezvoltate în cadrul proiectelor de ComLab (ComLab-SciTech proiect SI/143008 şi ComLab-2 SI/05/B/F/PP-176008 terminat în 2007, http://e-prolab.com/). Principalele obiective ale proiectului propus sunt legate de dezvoltarea şi punerea în aplicare a procesului de învăţare contemporan, prin utilizarea instrumentelor TIC in integrarea laboratorului real si virtual. Partenerul din Slovenia implicat în proiectul ComLab are competenţa de a dezvolta laboratoare de pe calculator. Pe lângă Facultatea de Ştiinţe (în special Departamentul de Fizica din Universitatea din Zagreb) din Croaţia sunt licee profesionale cu program în curs de dezvoltare în robotică şi mecatronică. Ei vor atinge experienţa pozitivă concentrându-se pe implicaţiile metodice de unificare în mediul ştiinţific. Parteneri din România şi Turcia vor transfera şi difuza consecinţele pozitive ale punerii în aplicare a acestei inovaţii prin combinarea cu abilităţi de predare proprii şi experienţă. fp2
Toţi partenerii s-au angajat să coopereze cu cel puţin o şcoală profesională din fiecare ţară, în scopul de a obţine feed-back din grupurile ţintă, precum şi, de testare şi evaluare "în timp real".
Rezultatele proiectului vor fi:
(i) punerea în aplicare, adaptarea şi consolidarea de cursuri ComLab existente, software şi echipamente în conformitate cu programa de învăţământ a şcolilor secundar profesional
(ii) dezvoltarea şi proiectarea de noi cursuri, software si echipamente de laborator,
(iii) punerea în aplicare a low-cost şi freeware, software open-source,
(iv) integrarea conceptelor "conventional grele" din fizica într-un mediu atractiv de robotică
(v) dezvoltarea de noi practici şi metode de predare abordare integrată în şcoală şi de laborator
(vi) difuzarea acestor abordari inovatoare şi în şcoli profesionale în toate ţările partenere şi mai largă în Europa prin instituirea de "şcoli de vară internaţionale în Robotică şi Electronică"

 
Home | News | INFIRO Summer school | Multimedia | Downloads | Robotics course | Summer School 2012 | Summer School 2013 | INFIRO International Conference
Copyright INFIRO 2021.